• featured_p_img
  • featured_p_img
  • featured_p_img
  • featured_p_img
  • featured_p_img

Welkom bij de Macropa Foundation

Macropa wil onderzoekers de mogelijkheid geven om zonder vooropgesteld economisch doel een hypothese of pril idee uit te werken. Een echt goed idee, gebaseerd op een hypothese of experimentele waarneming, kan daarvoor genoeg zijn. De uitkomst is onzeker en kan even geweldig als teleurstellend zijn: oprechte vernieuwing dus. Omdat collectebusfondsen en andere subsidiegevers bij een projectaanvraag uitgebreid vooronderzoek vereisen worden dergelijke “pionierstudies” niet meer gehonoreerd. Macropa probeert het gat tussen idee en uitgekristalliseerd onderzoeksproject te dichten en geeft daarmee ontdekkingen zoals die van penicilline, vaccinatie en supergeleiding weer een kans. Macropa financiert bij voorkeur projecten die te maken hebben met onderzoek aan transplantatie en/of de impact van zwangerschap op het immuunsysteem.