Aanvraag indienen

Kan ik een aanvraag indienen?

Macropa is voor wetenschappers die zich bezig houden met vernieuwend biomedisch onderzoek. Gezien de achtergrond van de stichting is de voorwaarde gesteld dat het voorgestelde onderzoek voor minimaal 50% verbonden moet zijn aan de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Aanvragen dienen te worden ingediend op 1-3 A4tjes bij het secretariaat van de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek, apparatuur of studiereizen. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waar de aanvraag over gaat. Publicatielijst of CV zijn niet nodig, maar de aanvraag moet wel worden geaccordeerd door het afdelingshoofd van het IHB of eventuele andere afdeling.

In de aanvraag, die in het Engels moet worden ingediend, moet aandacht gegeven worden aan de (indien van toepassing) volgende punten:

 1. Name of applicant
 2. Title of the project
 3. Objectives of the project
  • Generic objective
  • Special objective
 4. Background
 5. Innovative elements of the topic
 6. Protocol
  • Test scheme
  • Study subjects
  • Methods
 7. Budget
 8. Timeframe
 9. Relevant references 

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld door de wetenschapscommissie, bestaande uit een aantal leden van het bestuur, dat indien nodig kan worden aangevuld met ad-hoc leden. Deze brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur van Macropa, die de uiteindelijke beslissing neemt over de toe te kennen subsidies.