Geschiedenis

De oprichting van Stichting Macropa Foundation

De Stichting Macropa Foundation is opgericht ter ondersteuning van innoverend biomedisch onderzoek.

In 1985 besloot de Stichting Macropa Foundation voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag van fl 232.500,– (fl 250.000,– minus fl 27.500,– schenkingskosten) ter beschikking te stellen voor innoverend onderzoek op biomedisch gebied.

In overleg besliste het bestuur dat alleen die projecten voor steun in aanmerking kwamen, die vermoedelijk tot belangrijke innovatie zouden leiden, maar die zich in een zodanig beginstadium bevonden dat van elders geen financiële steun kon worden verworven.

Tussen 1981 en 2001 is voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan onderzoeksprojecten gesubsidieerd. Deze projekten zijn uitgevoerd binnen de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie (IHB) van het Leids Universitair Medisch Centrum. De subsidies van onze stichting hebben geleid tot een groot aantal nieuwe lijnen van biomedisch onderzoek zoals is weergegeven in een groot aantal proefschriften, publicaties en nieuwe, rijpere onderzoeksprojecten.

In 1995 was een nieuwe directie van de Macropa Foundation aangetreden, die haar prioriteiten anders wilde stellen en daarom de steun aan medisch onderzoek wenste te beëindigen. Bij wijze van overgangsmaatregel werd nog voor 5 jaar een jaarlijks bedrag van fl 89.000,– (fl 100.000,– minus fl 11.000,– schenkingskosten) toegezegd met als randvoorwaarde dat de middelen gebruikt zouden worden voor tolerantie-onderzoek in Leiden en Rijswijk (BPRC) waarbij J.J. van Rood actief was betrokken. Onder deze voorwaarde werden tussen 1985 en 2001, 106 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er 72 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van fl 3.004.847.

De behoefte aan startsubsidies, zoals door Macropa verstrekt, bleef onverminderd bestaan. In 2004 maakte de stichting derhalve een soort doorstart door het aantrekken van particuliere donateurs. Uit de bijdragen van dezen (incidenteel of in de vorm van een periodieke uitkering) konden tot en met 2013 zeventien aanvragen worden gehonoreerd voor een totaal bedrag van ruim € 184.000.