Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Prof.dr. R.E. Bontrop (voorzitter)
Drs. J.G.H. Boon (secretaris)
Mr. J. Brouwer (penningmeester)
Dhr. H.W. baron van Tuyll van Serooskerken
Prof.dr. L. van der Eb
Dhr. H.B. Jonker
Prof.dr. M.J. Jager

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toekenning van onderzoekssubsidies en voor de verantwoording van de uitgaven.

Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele beloning.