Wat doet Macropa?

Pionier studies

Macropa wil onderzoekers de mogelijkheid geven om zonder vooropgesteld economisch doel een hypothese of pril idee uit te werken. Een fantastisch idee, gebaseerd op een hypothese of experimentele waarneming, kan daarvoor genoeg zijn. De uitkomst is onzeker en kan even geweldig als teleurstellend zijn: oprechte vernieuwing dus. Omdat collectebusfondsen en andere subsidiegevers bij een projectaanvraag uitgebreid vooronderzoek vereisen worden dergelijke “pionierstudies” niet meer gehonoreerd. Macropa probeert het gat tussen idee en uitgekristalliseerd onderzoeksprojekt te dichten en geeft daarmee ontdekkingen zoals die van penicilline, vaccinatie en supergeleiding weer een kans. Er zijn vele voorbeelden te geven van echte ontdekkingen die tot stand kwamen doordat er gelegenheid was een mislukt experiment op z’n juiste waarde te schatten. Macropa wil dus een voorbeeld stellen, wil laten zien dat het financieren van zeer pril onderzoek wel degelijk kan leiden tot toekomstige bruikbare vernieuwing.

Beleid en beleidsplan

Macropa ontvangt momenteel twee soorten donaties: incidentele en periodieke (op basis van notariële schenkingsakten en recent onderhandse schenkingsovereenkomsten).De incidentele schenkingen worden toegevoegd aan het doelvermogen. De beleggingsopbrengsten van het vermogen worden samen met de periodieke schenkingen gebruikt voor project-ondersteuning.Jaarlijks worden een of meer subsidies  verleend, meestal  tussen € 5000 en € 15.000. Zo nodig vindt onttrekking aan het doelvermogen plaats.